Activitat lingüística

Objectius:

  • Classes d’anglès parlat per nivells.
  • L’activitat es realitza mitjançant l’alternança entre dues professores: la primera treballa a partir d’una sèrie de dinàmiques centrades a la pràctica de l’ús oral de la llengua, mitjançant jocs, representacions… I la segona es centra en el treball de l’expressió escrita mitjançant la pràctica d’exercicis.

Lloc: escola Ramon Castelltort

Equipament: Llibreta, Llapis i goma.

Monitoratge: Aida Raurich